NPK-mestoplossing met zwavel

Dankzij de speciale samenstelling wordt Thiokraft door planten snel via de bladeren
en wortelen opgenomen en zorgt met goed oplosbare voedingsstoffen voor een optimale
voeding. Hierdoor wordt de fotosynthese versneld en de ontwikkeling van wortels, bloesem
en vruchten gestimuleerd.
Thiokraft ondersteunt verplaatsing van de assimilaten naar de vruchten en zorgt voor
grotere en gezondere vruchten – een hogere opbrengst van een betere kwaliteit.


Eigenschappen:
- Hoge opbrengst en goede kwaliteit.
- Gerichte voeding dankzij een efficiënte opname van de voedingsstoffen.
- Beter hectolitergewicht van wintertarwe en triticale.
- Meer bloesem (koolzaad), goed ontwikkeld wortelsysteem, gezonde planten.
- Vermindert stress bij wateroverlast, schade door Typhula en droogte enz.
- Ondersteunt de opslag van zetmeel in de korrel.
- Starthulp bij behandelingen na opkomst.
- Starthulp voor vitalere en gezondere planten.

Toepassing en dosering:
Koolzaad:
2-3 l/ha tot bloei.

Wintertarwe & triticale:
2-3 l/ha voor aarbehandeling.

Graan:
1,5 l/ha bij vergelingsverschijnselen in de herfst of in het voorjaar,
1,5-2 l/ha bij zwaveltekort,
1,5 l/ha als starthulp bij bespuiting na opkomst,
2 l/ha in stresssituaties.

Mengbaarheid:
Dit product kan met alle bekende bestrijdingsmiddelen worden gemengd.
Wij raden u echter aan om voor gebruik een mengtest uit te voeren.

Verpakking:
20 l (26,2 kg)


Thiokraft
Samenstelling:
Totale stikstof als ammoniumstikstof (N): 10%
In water oplosbaar fosforpentoxide (P2O5): 15%
In water oplosbaar kaliumoxide (K2O): 5%
In water oplosbare zwavel (S): 12%

Technische specificaties:
Specifiek gewicht bij 20° C: 1,315 kg/l
pH: 6,3-6,5