PK-Mestoplossing

Eigenschappen:
Unieke vloeibare formulering met hoge concentratie aan kalium, die dankzij de
neutrale pH veel beter door de planten wordt opgenomen en veel effectiever is
dan conventionele kalium preparaten. Verder is Super Ka met alles mengbaar wat
met conventionele kalium producten niet mogelijk is. Zowel fosfor als ook kalium
zijn in een speciale vorm aanwezig en worden zeer goed door de plant opgenomen.
Super Ka bevat sporen van Fe in EDDHA gechelateerde vorm welke de kleuring
tijdens de rijpingsfase ondersteund.
Super Ka verhoogd in sterke mate de weefsel consistentie en het drooggewicht en
het beheerst de vegetatieve ontwikkeling. Super Ka zorgt voor een uitmuntende
kwaliteit (droge stof, Brix waarde, uitstalleven enz.).


Toepassing en dosering:
Fruitbomen, wijn- en tafeldruiven:

Bladbemesting: Tijdens de laatste groeifase en kleuring, 2-3 behandelingen: 3-4 l/ha.

Tomaten, aardappelen:
Bladbemesting gedurende de rijping 2-3 behandelingen: 3-4 l/ha.

Bloemen en sierplanten:
Bladbemesting voor en tijdens de bloei: 0,15-0,2% oplossing.

Industrieplanten:
Bladbemesting: 2-3 behandelingen: 4-5 l/ha.Fertigatie: 25-50 l/ha.

Mengbaarheid:
Dit product kann met alle bekende bestrijdingsmiddelen worden gemengd.
Wij raden u echter aan voor gebruik eerst een mengtest uit te voeren.

Verpakking:
20 l (31,6 kg)Super Ka
Samenstelling:
in water oplosbaar fosforpentoxide (P2O5): 5%
in water oplosbaar kaliumoxide (K2O): 40%

Specifieke waarden:
EC in 0,1% oplossing: 0,970 mS/cm
pH: 6,9
Soortelijk gewicht bij 20° C: 1,580 kg/l