NP-meststofoplossing met mangaan en zink

Phomazin is een NP-mestoplossing met hoge concentraties van mangaan en zink.
Door zijn speciale samenstelling worden de goed oplosbare voedingsstoffen snel
door de celmembranen van de bladeren en wortelen opgenomen. Hierdoor wordt de
fotosynthese versneld en de ontwikkeling van de plant in zijn algemeen gestimuleerd.
De bloesemvorming en de vruchtzetting worden verbeterd. Hierdoor wordt zowel de
zetting verbeterd, wat tot een vermindering van niet-ontwikkelde vruchten leidt, alsook
het aantal van de goed ontwikkelde vruchten verhoogd.

Het hoge mangaangehalte zorgt bovendien voor een verhoging van de koolhydraat-
en droge-massavorming. Zink is als katalytisch element verantwoordelijk voor de
tryptofaansynthese, d.w.z. de wegbereider voor de vorming van aminozuren via de
indoxyl-3-acetylzuur-synthese, en hierdoor voor de vorming van auxines en is dus
uiteindelijk voor de ontwikkeling en de groei van planten onmisbaar.

Phomazin is voornamelijk ontwikkeld voor gewassen die zeer gevoelig reageren op
een mangaan- en zinktekort, dus speciaal voor aardappelen. Phomazin kan echter
preventief voor alle gewassen worden gebruikt. Bij aardappelen met een zwakke
vruchtzetting verbetert Phomazin de knolvorming. Bovendien krijgen de aardappelen
gelijkmatig gekalibreerde knollen met een robuuste en gladde schil.
Hiermee garandeert Phomazin een optimale verzorging van de plant en dus een
betere kwaliteit (kleur en smaak) en een hogere opbrengst.


Toepassing en dosering:
Aardappelen:
Algemeen: Tijdens de gehele cyclus een keer per week 3-4 l/ha.

Fruit- en groentegewassen:
Bladbemesting: 3 l/ha tijdens het hele seizoen, meerdere keren, naar behoefte.
Bij ernstige gebreksverschijnselen kan tijdens de hele cyclus ook met 8-10 l/ha
worden gefertigeerd.

Mengbaarheid:
Dit product kan met alle bekende bestrijdingsmiddelen worden gemengd.
Wij raden u echter aan om voor gebruik een mengtest uit te voeren.

Verpakking:
20 l (28,4 kg)


Phomazin
Samenstelling:
Totale stikstof (N): 3%
Ammoniumstikstof (N): 1,5%
Carbamidestikstof (N): 1,5%
In water oplosbaar fosforpentoxide (P2O5): 30%
In water oplosbaar mangaan (Mn): 5%
In water oplosbaar zink (Zn): 5%

Technische specificaties:
Specifiek gewicht bij 20° C: 1,42 kg/l
pH in 0,1% oplossing: 5,5-5,7