Organische Mestoplossing met humine- en fulvozuren

Fulvimax is een nieuw type bodemhulpstof.
Het hoge aandeel fulvozuren in Fulvimax maakt het tot een biologisch zeer actieve bodemverbeteraar.
De voordelen van fulvozuren ten opzichte van huminezuren ligt in het duidelijk lagere moleculair gewicht.
Fulvimax wordt uit plantaardig materiaal geëxtraheerd.

Eigenschappen:
- betere vegetatiestart
- vermindert problemen met bodemmoeheid
- betere beworteling
- verbetert de beschikbaarheid en mobiliteit van de nutriënten
- betere vruchtkwaliteit

Toepassing en dosering:
Aardbeien:
vroege teelten:
- 15-20 l/ha Fulvimax rond half februari fertigeren.
- 20 l/ha Fulvimax aan het eind van het groeiseizoen.
normale teelten:
- 10-15 l/ha Fulvimax voor de bloei met 1000 l/ha water spuiten, of fertigeren.
- 20 l/ha Fulvimax aan het eind van het groeiseizoen.

Asperges:
- 20 l/ha Fulvimax bij nieuwe aanplant, en
- 20 l/ha Fulvimax na het frezen van het gewas in de herfst.

Aardappelen:
- 1-1,5 l/ha Fulvimax per 100 l oplossing.
- 10 l/ha Fulvimax bij het sluiten van de rijen met mit 600 l water.

Vollegrondsgroentegewassen:
- 10-15 l/ha Fulvimax meermaals vanaf de planting tot de oogst met 1000 l water.

Mengbaarheid:
Dit product kan met alle bekende gewasbeschermingsmiddelen worden gemengd.
Wij raden u echter aan voor gebruik eerst een mengtest uit te voeren.

Verpakkingen:
20 l (24kg)Fulvimax
Samenstelling:
Organische stof (van de droge stof): 92,2%
C/N-verhouding: 15,7%

Specifieke waarden:
pH: 4,5-4,7
Soortelijk gewicht: 1,20 kg/l